Hoogte smartengeld

Wat is smartengeld Heeft u letsel (lichamelijk en/of geestelijk) opgelopen door schuld van een ander? Dan heeft recht op vergoeding van uw letselschade, indien de tegenpartij aansprakelijk is en uw schade het gevolg is van het ongeval. Naast een vergoeding van uw materiële schade heeft u recht op een vergoeding van uw immateriële schade. Een