Judica Letselschade

Judica Letselschade is een jong, ambitieus en toegankelijk juridisch bureau, gespecialiseerd in de juridische afhandeling van letselschadezaken ten behoeve van slachtoffers.

Kenmerkend voor Judica Letselschade is de snelheid en transparantie waarmee uw zaak wordt behandeld. Hoge kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid is waar wij naar streven. Judica Letselschade kiest voor betrokkenheid en persoonlijke aandacht. Wij behartigen enkel de belangen van slachtoffers. Ons kantoor is onafhankelijk

Letselschade kan verstrekkende gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Daarom is het van belang dat u zo snel mogelijk contact met ons opneemt zodat we gratis voor u schadevergoeding kunnen claimen bij de aansprakelijke partij.

Gratis juridische advies en bijstand
Bij Judica Letselschade krijgt u als slachtoffer van een ongeval altijd gratis juridisch hulp bij letselschade. U kunt denken aan de volgende ongevallen: verkeersongevallen, bedrijfsongevallen of andersoortige ongevallen (gebrekkig product of hondenbeet etc.).

Wij adviseren u om in geval van letselschade altijd contact met ons op te nemen. Wanneer u buiten uw schuld letsel oploopt, heeft u altijd recht op kosteloze rechtsbijstand. De kosten die wij als kantoor maken worden rechtstreeks op de aansprakelijke verzekeraar verhaald. Dit gaat niet ten koste van uw schadevergoeding. Mochten wij niet onze kosten geheel op de aansprakelijke verzekeraar kunnen verhalen, dan is dat het risico van ons kantoor en niet van u. U zult nooit een factuur van ons kantoor ontvangen.

Om een optimaal resultaat voor u te bereiken beschikt Judica Letselschade over een netwerk van juristen, advocaten en professionals die door middel van overleg worden geraadpleegd waar nodig. Onze kennis houden wij actueel door middel van diverse cursussen en lidmaatschap van relevantie specialisatieverenigingen.

Klant staat centraal
Bij Judica Letselschade staat de klant centraal. Wij handelen vanuit de behoefte van de klant. Zo bieden wij onze cliënten een luisterend oor en nemen wij alle stappen in overleg met de cliënt. Judica Letselschade beseft dat het belangrijk is om vanaf het begin open overleg te voeren met cliënt over wat voor hem of haar de beste oplossing is in de onderliggende kwestie. De cliënt wordt bij ons beschouwd als een gelijkwaardige partner die nodig is om tot een goede oplossing te komen. Onze omgang met cliënt is laagdrempelig.  Een laagdrempelige omgang kan namelijk bijdragen aan een goede samenwerking, die nodig is voor het succesvol afronden van een letselschadezaak.
Judica Letselschade vindt het belangrijk om de cliënt op zijn of haar gemak te stellen, waardoor het persoonlijk blijft, maar toch professioneel blijft. Wij staan voor een open, eerlijk en duidelijke schaderegeling.

Keurmerk Letselschade
Judica Letselschade behandelt uw letselschadezaak volgens de normen van het Keurmerk Letselschade. Een professionele behandeling van uw letselschadezaak is bij Judica Letselschade altijd gewaarborgd. Zie voor meer informatie www.deletselschaderaad.nl.

Lezingen
Judica Letselschade biedt u eveneens workshops en lezingen over Letselschade. Voor meer informatie kunt u ons volgen op Facebook.