Het letselschadetraject bestaat uit de volgende stappen:

1. Intake
Na het eerste contact zullen wij aan de hand van een persoonlijk gesprek beoordelen wat de haalbaarheid is van uw letselschadezaak. Onze voorkeur gaat uit naar een gesprek bij ons op kantoor in Weesp. Indien gewenst, kan het gesprek ook bij u thuis plaatsvinden. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht in hoeverre de wederpartij geheel of gedeeltelijk aansprakelijk is voor het ongeval.

2. Aansprakelijkheid
Vervolgens zullen wij aan de hand van ons eerste gesprek uw zaak in behandeling nemen en de tegenpartij aansprakelijk stellen

3. Schade-inventarisatie en voorschot
We inventariseren samen met u al uw huidige en toekomstige schade. Samen met u stellen wij een helder overzicht van uw schade. Dit wordt ook wel een schadestaat genoemd. Tijdens de looptijd van uw letselschadezaak wordt de schadestaat meerdere malen bijgewerkt. Wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij is erkend, zal de tegenpartij worden verzocht een voorschot op de schade uit te keren. Het voorschot is bedoeld om de kosten te dekken die u gedurende de herstelperiode gemaakt heeft. Verder zal er met de tegenpartij worden overgelegd en onderhandeld over de totale schade-uitkering. Bij de eindafwikkeling van uw dossier zal bekeken worden hoeveel de totale schade bedraagt. Van dat bedrag worden de voorschotten afgetrokken die eerder aan u zijn betaald.

4. Afwikkeling
Op het moment dat u geen klachten meer heeft, of uw blijvend letsel stabiel is, zal uw zaak worden afgewikkeld. Dit zal uiteraard in overleg met u worden gedaan. Vaak volgt er nog een slotuitkering en kunt u vaststellingsovereenkomst ter ondertekening ontvangen. Het is van belang dat een belastinggarantie wordt bijgevoegd, zodat u niet achteraf geconfronteerd wordt met een vordering van de belastingdienst. Als de tegenpartij niet bereid is om uw schade geheel te vergoeden, dan schakelen wij desnoods een aan ons gelieerde advocatenkantoren in om juridische stappen te ondernemen. Ook deze kosten verhalen wij op de tegenpartij.

Medisch traject
Om uw letsel goed te kunnen beoordelen, werkt Judica Letselschade samen met medisch adviseurs. Bij de afwikkeling van letselschade is het medisch traject heel belangrijk. De medische informatie zal worden opgevraagd om uw letsel te onderbouwen en uw schade te regelen. Het gaat hier alleen om die medische gegevens die van belang zijn bij het beoordelen van de ongevalgevolgen. De medisch adviseur gaat uiterst zorgvuldig om met uw medische gegevens.
Ons medisch adviseur verzamelt de medische informatie die van belang is voor de beoordeling van de aard en omvang van uw letsel en brengt een advies uit voor de verdere behandeling van uw dossier. Uiteraard ontvangt u een kopie van het advies.

Duur letselschade-traject
Een letselschade-traject kan lang duren, omdat het traject afhankelijk is van verschillende factoren, zoals uw herstel, de discussie over de aansprakelijkheid en de reactiepartij van de tegenpartij. Gedurende het letselschade-traject zal uw herstel door ons gevolgd worden en daarom zult u veel contact met ons hebben.