Overige Letselschade

Heeft u buiten uw schuld letselschade opgelopen als gevolg van een ander ongeval? De aansprakelijke partij is dan verplicht uw letselschade ten gevolge van het ongeval te vergoeden.

Aansprakelijkheid voor dieren
Heeft u letselschade opgelopen door een dier? Dan is de eigenaar van een dier bijna altijd aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade (artikel 6:179 BW).

Hondenbeet

Het meest voorkomende ongeval met een dier is een hondenbeet. Als gevolg van een hondenbeet kunt u letselschade oplopen. Naast een hondenbeet kunt u ook letselschade oplopen als u bijvoorbeeld schrikt van en hond die op u afrent.

Een hondenbeet is heel pijnlijk en het kan enige tijd duren voordat uw wond volledig is hersteld. In de tussentijd kunt u kosten maken die op de aansprakelijke partij verhaald kunnen worden. Uw kosten kunnen bestaan uit: medische kosten, reiskosten, huishoudelijk hulp, beschadigde kleding, verlies aan verdienvermogen (inkomen) en smartengeld.

Een ander veel voorkomende ongeval dat door een dier wordt veroorzaakt is een paardrij-ongeval. Als u tijdens het berijden van een paard door een spontane gedraging van de paard letsel oploopt, dan is de eigenaar van het paard of de gebruiker (vaak de manege) aansprakelijk voor de letselschade. Bij een paardrij-ongeval wordt de schade niet volledig vergoed, omdat de ruiter, door het berijden van het paard, een risico op een ongeval accepteert. De hoogte van de vergoeding van uw letselschade is afhankelijk van een aantal omstandigheden. Neem vrijblijvend contact op voor gratis juridische bijstand en advies.

Kosteloos rechtsbijstand
Heeft u letselschade die door een dier is veroorzaakt? Wij nemen uw juridische zorgen graag uit handen, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel. Bel 029- 42 67 180 of stuur een mail naar info@judicaletselschade.nl en stel een vraag of meldt uw schadezaak aan. Wij helpen u graag!

Product aansprakelijkheid
De producent is in beginsel aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een ondeugdelijk, onveilig of gebrekkig product (artikel 6:185 BW). Een product is gebrekkig, indien het niet de veiligheid biedt die men daarvan mag verwachten (artikel 6:186 BW). Een product is onveilig, en daarmee gebrekkig indien een bepaalde veiligheidsvoorziening ontbreekt of als het product niet bestand is tegen normaal gebruik.

Productaansprakelijkheid

U koopt bijvoorbeeld een nieuwe theeglas bij een winkel en zet vervolgens thuis een lekkere kopje thee. Op het moment dat u met uw nieuwe theeglas op de bank wil gaan zitten, barst uw theeglas en loopt u brandwonden op. Hiervoor kan de producent aansprakelijk gesteld worden. Bij normaal gebruik van een theeglas mag u immers verwachten dat het theeglas niet zomaar barst. Een producent is niet aansprakelijk als u het product abnormaal heeft gebruikt.

Gebrekkig wegdek
Als u letselschade heeft opgelopen door bijvoorbeeld een losliggende putdeksel op het voetpad, dan kan de wegbeheerder aansprakelijk gesteld worden. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de weg. De wegbeheerder kan een overheidslichaam zijn, zoals het Rijk, de Provincie, de gemeente of het Waterschap.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid

De wegbeheerder is aansprakelijk indien de weg bij normaal gebruik een gevaar en een risico op schade opleveren voor de weggebruiker.

Twijfelt u of de wegbeheerder wel aansprakelijk is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen voor gratis juridisch advies.

Gratis juridische advies en bijstand
Wilt u weten of u uw letselschade kunt claimen of heeft u een vraag over onze gratis dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op werkdagen tot 21.00 uur via: 029- 42 67180 U kunt ook een mail sturen naar info@judicaletselschade.nl