Schadeposten

Hieronder treft u aan een opsomming van schadeposten bij letselschade. Voor de berekening van alle schadeposten kunt u contact met ons opnemen.

 • Minder inkomsten
 • Gemiste pensioenopbouw
 • Reïntegratiekosten voor het begeleiden naar ander werk
 • Economische kwetsbaarheid
 • Inschakelen hulp bij het onderhoud van uw huis of hulp in de tuin
 • Inschakelen hulp in de huishouding, kinderen brengen/ophalen en boodschappen doen etc.
 • Extra kosten voor persoonlijke verzorging
 • Kosten voor de aanpassing van de woning of auto
 • Verhuiskosten
 • Studievertraging
 • Medische kosten (o.a. eigen risico van de zorgverzekeraar)
 • Reiskosten
 • Smartengeld (voor de pijn, verdriet en verlies aan levensvreugde)
 • Wettelijke rente
 • Kosten voor het verhalen van de schade (buitengerechtelijke kosten)
 • Alle andere kosten die u zonder het ongeval niet gemaakt zou hebben.