Smartengeld claimen

De hoogte van het smartengeld kan pas worden vastgesteld indien sprake is van een medische eindtoestand. Er is sprake van medisch eindtoestand als er in het genezingsproces geen verbetering, dan wel verslechtering meer te verwachten is.

Verschillende factoren van belang
Bij de bepaling van de hoogte van het smartengeld spelen veel factoren een rol, zoals: de duur van het genezingsproces, de blijvende invaliditeit, de beperkingen, aanwezigheid van cosmetisch ontsierende litteken, de invloed op het werk of de studie en de invloed op hobby’s. Naast deze factoren zijn nog tal van andere factoren van invloed op de vaststelling van de letselschade uitkering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier of bellen naar 085 3033 678

U krijgt van ons een geheel vrijblijvend advies. Het is vervolgens aan u wat u daarmee doet. Als u wilt dat wij u helpen bij het claimen van uw letselschade, dan doen wij dat graag voor u.

Smartengeld gids
Als leidraad voor de hoogte van het smartengeldbedrag wordt vaak de ‘Smartengeld gids’ geraadpleegd. Dit is een uitgave van de ANWB en bevat een overzicht van de door rechters toegekende smartengeld bedragen in Nederland. De rechterlijke uitspraken zijn ingedeeld in verschillende categorieën en gerangschikt naar ernst van het letsel.

Het is echter niet voldoende om slechts naar vergelijkbare situaties te kijken omdat geen persoon, letsel of ongeval hetzelfde is. Het berekenen van smartengeld vereist deskundigheid en specialistische kennis.

Heeft u vragen over het berekenen van smartengeld? Bel gerust met 085 3033 678 of stuur een mail naar info@judicaletselschade.nl